Strømme-TV endrer ikke tidspunktet for seingen vår

Strømming har en lik «prime-time» som TV, med den høyeste toppen mellom klokken 21 og 23.

Rundt sju prosent av befolkningen benytter strømmetjenester (minimum fem minutter innenfor et halvtimesintervall) i perioden mellom kl 21:00 og 23:00. Nivået er langt høyere hos 18-29-åringer. Opp mot 15 prosent av benytter strømming i samme periode.

Kilde: TNS Gallup

Skriv en kommentar

Laster