Ekstrem segmentering og fremtidens gull

Hva tror vi blir viktig for oss som en tjenesteleverandør og digitalbyrå fremover i et femårs perspektiv? Dette er den umulige oppgaven ansatte i Ko&Co fikk som hjemmelekse i juleferien. Se også vår forrige artikkel. Denne uken kan du lese hva Mats tenker:

Ekstrem segmentering og fremtidens gull

I en fremtid med enkel tilgang til eksponering via alle flater tenkelig, vil vår kommunikasjon preges av individuelle superstjerner. Mennesker som med kamera og sjarm vil holde et jerngrep rundt sin målgruppe. Disse vil bli viktige instrumenter for kommunikatører å validere brands gjennom.

I våre dager, og i tiden fremover vil kjendiser, påvirkere og dermed de viktigste kanalene skapes av ildsjeler foran et kamera og en bærbar enhet, mens de forteller om livet, hobbyen, vennene og alt annet. De vil spisse hver sin nisje, og det vil komme nye nisjer til. Hvordan store bedrifter snakker til folk om 5 år vil i stor grad avgjøres av samarbeidet mellom bedriftene og disse digitale superstjernene som vi begynner å se konturene av nå. I kraft av dette vil vi antagelig se at tradisjonelle kanalers suverenitet vil svinne hen, og måtte gi plass til digitale, fragmenterte nisjeleverandører av forskjellige målgrupper.

Samarbeid mellom de største YouTuberne innenfor sine grupper/nisjer ser vi allerede bærer frukter, da synergien er såpass sterk mellom fan-gruppene at begge parter hurtig blir større. Å dyrke frem egne supportere for så å dele de ut mens man mottar nye selv, ser ut til å være en YouTube-trend som fortsetter. Slik blir kanalen enda sterkere for annonsører. Selv om innhold og verdi vil være mer overfladisk, så vil det ironisk nok styres i større grad av det demokratiske prinsipp hvor alle har en mulighet, og folkets røst bestemmer.

Meet the new boss. Same as the old boss.

Innen reklame vil kreativitet fremdeles ha stor etterspørsel, og være det viktigste man kan tilby en aktør i markedet.
AdWords, programmatisk, o.l. vil fremdeles ha stor verdi, da de utløser salg og fullbyrder hva kreatørene skaper via branding. Men da, som nå, vil den gode ideen vinne frem. Innsikt er gullet alle vil ha behov for. Å forstå flokkdyret sapiens i samkvem med wearables, beacons, nanotech, multi-screens, fragmentert media og VR vil både være utfordrende og krevende, men meget lønnsomt for de som mestrer øvelsen.

Skriv en kommentar

Laster