Direktekjøp og Programmatisk snart like stort

Vi har nå ferdigstilt brutto omsetningsrapporten som oppsummerer det digitale annonseåret 2015. Rapporten gir innsyn i største bransjer og annonsører for desktop, mobil, Tablet og Web-TV.

Det er store endringer i plasseringene, og særlig omsetningen fra SSP`er og nettverk har vokst:
Ser vi på den totale omsetningen som de 200 største annonsørene utgjør, står nettverk/programmatisk for 44% av bruttoomsetningen. Dette er en dramatisk økning på kort tid. Vi har i dag 25 ulike aktører registrert.

Blant annonsørene ser vi at særlig dagligvareaktørene vokser, men også merkevarer innen mat og drikke øker i omsetning.

Vi tilbyr nå rapporten i PPT-format, samt at vi legger med en oversikt over de 200 største nettannonsørene i excel-format.

Rapporten gir deg svar på følgende:

  • 10 største bransjer
  • 30 største annonsører
  • 10 største Nettverk/SSP`er (ny)
  • Månedlig spending for 2015 per bransje, sammenlignet med 2014
  • Største mobilannonsører
  • Største Tablet-annonsører
  • Største Web-Tv annonsører (ny)
  • Nettstedenes andel av totalen

Prisen for rapporten er kr. 20.000,-

Kontakt oss om du vil vite mer, vi tilbyr rapporten i PPT format, og presenterer og gjennomgår gjerne denne med dere.

Skriv en kommentar

Laster