AR som nytt internettspråk?

AR som nytt internettspråk? Med dagens smarttelefon AR teknologi kan det nå gjøres mer enn å bare legge…