Kunde

Zuccarellostiftelsen

Prosjekt

Kom på banen

Tidspunkt

Høst 2021

Kom på banen

Bakgrunn

Hele 115 000 barn i Norge vokser opp i lavinntekstshjem, og har dermed ikke de samme mulighetene til å delta i idrett. Etter korona-krisen kan økte økonomiske forskjeller føre til at enda flere blir stående på sidelinja, mens resten får gjøre comeback.

Zuccarellostiftelsen jobber for at alle skal få være med, uavhengig av bosted, økonomi og bakgrunn. Dessverre er det mange som hverken kjenner til problemet eller stiftelsen. Dette vil vi i KO OG CO gjøre noe med, derfor har vi laget innsamlingskampanjen “Kom på banen”.

Innsikten og løsningen

Barnas “Alt blir bra”-tegninger ble et symbol på håp. Når samfunnet og idretten åpner igjen vil mange barn dessverre oppleve at ikke alt blir like bra for alle. Dette ønsket vi å belyse ved å spørre: «Blir alt bra?». Løsningen ble å spre dette budskapet ved å la alle som engasjerer seg ta del i kampanjen med sin egen vri.

Kampanjen

Vi har fått med idrettsklubber rundt om i hele Norge til å henge opp “Kom på banen”-plakater med personlige tegninger. En rekke idrettsutøvere og andre kjente profiler har latt seg engasjere og deltatt via egne sosiale medier.

Engasjementet førte til at Aftenposten Jr. publiserte en sak om “Kom på banen”-kampanjen og problemet med utenforskap fra idretten.

Konsept, landingsside og visuelle elementer er produsert av KO OG CO. Kampanjens video er produsert av Ellevill.