SOS barnebyer


Flyktningkrise på Facebook


Dynamisk kampanje:

2015 ble et år preget av terror og flyktningkrise, men også av medmenneskelighet og giverglede. Antallet naturkatastrofer og ustabile politiske situasjoner øker, og dermed endres også måten vi jobber på. I september ble det for alvor satt fokus på flyktningkrisen fra Syria i norsk media. Befolkning engasjerte seg massivt via sosiale medier.

Ved tradisjonelle kampanjer er det tid til å lage annonsemateriell og planlegge en langsiktig strategi. I denne krisekampanjen var suksesskriteriet samarbeid på tvers, der både byrå og kunde skapte en dynamisk kampanje, et budsjett fastsatt av konverteringens sannverdi, og materiell som utviklet seg i tråd med mediebildet.

SOS-barnebyer har aldri fått så mange faddere i en begrenset kampanjeperiode tidligere. CPO ble redusert til kun 20% av normal CPO. Resultatene viser at SOS-barnebyer traff med dynamiske budskap i en periode med stor informasjonsbelastning. Kampanjen viser styrken i sosiale medier når man benytter mediets iboende egenskaper.

Vi arbeidet ut ifra en makspris per konvertering. Det var elementært at kampanjen ikke bare ledet til kjennskap, men også til fadderskap. Strategien måtte være dynamisk, så vi anbefalte taktisk annonsering på Facebook. Det er kosteffektivt med gode segmenteringsmuligheter, samtidig som kraften i mediet er unik.

Synaps


Enormt engasjement:

Engasjementet på postene var enormt. Men viktigst av alt, folk registrerte seg som faddere. Ved hjelp av lister, lookalikes, ekskludering, optimering og nytt kampanjemateriell endte total konverteringsprosent på kampanjen på 3,2% mot normalt ca 1%. Vi fikk en konvertering på hele 3,66% på den mest vellykkede posten. Prisen per konvertering ble redusert til 1/5 av tradisjonell pris per konvertering for kunden. Vi nådde nesten 4 mill. mennesker med budskapet, og genererte over 72.000 klikk til landingssiden.

Synaps

Postene fikk 1.085 kommentarer, 3.206 delinger og 29.304 likerklikk. Det muliggjorde det å nå ut til enda flere som bidro til å gi barn med dårlige forutsetninger et trygt hjem. Med 300.000 videovisninger så nær 30.000 unike brukere 100% av videoen. En bonus var 2.784 nye følgere.

59% av fadderne kom fra mobil. Til sammenligning kom 17% fra mobil og 67% fra desktop i 2014. SOS-barnebyer har aldri fått så mange faddere i en kampanje tidligere og Facebook stod for 74% av alle faddere i perioden.

Ansatte i hele Europa bidro til dagsaktuelt innhold med godkjente, relevante bilder. Kundens jobbing med kampanjesidene sørget for nøytral og oppdatert informasjon.

Synaps

Laster