Smart annonsering
med Essens


Vi har levert en interaktiv nettløsning som forteller deg hvorfor
du bør velge smartere kontekstuell annonsering fra Essens.

Utfordring

Lettfattelig og engasjerende

Kontekstuell annonsering er kort fortalt annonser som knytter seg opp til det redaksjonelle innholdet i en artikkel. «Smart Ads» fra Essens er et annonseprodukt som ikke bare knytter annonser opp mot relevant redaksjonelt innhold, men i tillegg til dette, produserer grafiske annonser basert på ditt eget digitale innhold.

Styrken til «Smart Ads» ligger i den helautomatiserte prosessen som gjør det lekende enkelt å komme i gang. Annonseproduktet krever liten konfigurasjon og null teknisk integrasjon på ditt eget nettsted. Vi fikk i utfordring å presentere fordelene og egenskapene til en teknisk avansert løsning på en lettfattelig og engasjerende måte.

Løsning

Slankt og fokusertLøsningen ble et fokusert nettsted som i størst mulig grad benytter seg av visuelle virkemidler heller enn teksttungt fagspråk i kommunikasjonen. Nettstedet ble delt opp i seksjoner til fordel for fysiske undersider for å sikre at nettstedet forble slankt og enkelt å navigere.

Essens' seksjoner

For å fremheve styrkene til kontekstuell annonsering ble det besluttet å sette Essens «Smart Ads» opp mot tradisjonelle generiske annonser. Ved å sette én generisk og én kontekstuell annonse side ved side i en redaksjonelt artikkel, fikk vi fremhevet at kontekstuelle annonser treffer langt bedre på relevans. I tillegg fikk vi vist at annonsenes grafiske utforming er på høyde med de generiske variantene. Ulike konsepter ble skissert ut, og senere prototypet for å finne den mest optimale løsningen. Valget falt på en interaktiv «klikk og dra»-slider som muliggjør sammenligning av de to annonsetypene. Denne løsningen er arealeffektiv, intuitiv og den fungerer like godt på små og store skjermenheter.

Sliderløsningen

For å gi et innblikk i hvordan teknologien til «Smart Ads» fungerer under panseret, ble prosessen, fra konfigurasjon til annonseplassering, delt inn i fire korte punkter akkompagnert av animerte illustrasjoner. Animasjonene ble utformet med CSS3-transitions for å sikre kompabilitet og god ytelse, selv på mobile enheter.

Nettstedet ble levert med Wordpress for enkel redigering og publisering av nye caser.

Laster