Skanska Bolig


Ensjø TorgUtfordringSkanska Bolig skulle ut med prosjektet Ensjø Torg, som ligger mellom Kampen og Ensjøveien i Oslo. Ensjø Torg skal være et knutepunkt med særpreg og modernisme i forlengelse av Oslo sentrum. Uterom som bugner, inkluderer og sprer glede i et fargerikt fellesskap. Det skal være enkelt å bo i Skanska sine boliger og dette reflekteres i valg av løsninger og materialvalg.

Det bygges mange boliger i samme område og alle prosjektene har nesten identiske målgrupper. Målgruppene som vi skulle nå var de urbane i etableringsfasen, både med og uten barn. Undersøkelser viser at mange boligkjøpere allerede bor i nærheten av eller i tilknytning til boligområder som utvikles. Å sikre en god tilstedeværelse i mediene rundt nærområdene var derfor viktig.

KampanjenVår løsning ble derfor å sette opp en mediemiks med utvalgte medier hvor geografiske og demografiske variabler sikret at hovedmålgruppene ble eksponert for budskapet på mobil, nettbrett og desktop. Vi benyttet oss av Facebook og av Adform for å kjøpe programmatiske annonser i lokal og riksmedier.

Vi utviklet annonser i HTML5 med prospektbilder og video fra Skanska for å gi brukerne en opplevelse av prosjektet Ensjø Torg. Annonsene ble fortløpende optimalisert og justert for best mulig resultat.

Resultatet ble over all forventning og 34 av 43 leiligheter ble solgt første dag når salgsstarten gikk.

Laster