Noroffs
talentfulle studenter


I vår nye kampanje løfter vi frem Noroffs
talentfulle studenter som tenker litt annerledes.


Vi har laget en print og web-kampanje for Noroff, som fokuserer på de flotte talentene som ender opp på Noroff.

Bilder av Sigve Aspelund

Noroff Cosplay

Noroff DAK

Noroff Drage

Utfordring

Løfte frem Noroff som et attraktivt studiested med sine varierte og spennende studietilbud.

Innsikt

Noroff skiller seg ut ved å være en mer kreativ og fremoverlent utdanningsinstitusjon. Hvor kombinasjonen praktisk erfaring og fag er lik suksess. Dette gir en annen identitet enn de typiske universitets- og høyskoleutdannelsene, som gjerne er mer tradisjonell og satt. Vi ønsket å vise at de som er tidlig anlagt med gode og unike evner velger Noroff - de som har det lille ekstra.

Løsning

Vi viser situasjoner hvor mange barn normalt ville hatt samme resultat / løsning. Men en av barna skiller seg ut i bildet ved å vise ekstreme/unike evner innenfor tema. Plastelinalek, tegning av hus og Halloweenutkledning får en helt ny mening med disse individene ved roret.

Laster