Innovative annonser
ga god effekt

Ko&Co økte ROMI og konverteringen til Bokkilden
med selvbetjente Rising Star annonser.

Selvbetjente Rising Star annonser ga høy ROMI for Bokkilden

Ko&Co økte ROMI og konverteringen til Bokkilden med selvbetjente Rising Star annonser, som var vist i medier basert på retargeting cookies. Annonsene var laget og styrt gjennom Adform.

Annonser for Bokkilden

Retargeting i Rising Star

Annonsene var relevante og inneholdt bestselgere innenfor den samme sjangeren brukeren hadde besøkt.

Utfordring

Stadig tøffere marginer

Bokbransjen er utfordrende både med restriktive rabatter på den ene siden, samt få, og store forlag som gir høye innkjøpspriser/varekost på den andre siden. Konkurranse fra utlandet fra aktører som Amazon i spissen, gjør også forholdene vanskelige, og deres driftsmarginer er under sterkt press.

Bokkilden ga oss utfordringen: «Hvordan oppnå en bedre ROMi enn i dag, dvs mer enn en ROMI på 8».

Idé og løsning

Hva vil brukerne ha?

Vi gjennomførte en RFM-analyse og en panelundersøkelse. Innsikten har gitt oss en presis beskrivelse av kundens utfordringer, og dannet grunnlaget for vår strategi. Vi så at det var vanskelig å konkurrere på pris. Vi så også at kunden ønsket å bli inspirert og bli anbefalt bøker. RFM-undersøkelsen sa at vi ville tjene mest på å få tilbake kunder som har sluttet å handle hos Bokkilden.

Brukerdata viser at Bokkilden har høyt volum, men lav lojalitet. I en snittmåned kan Bokkilden ha rundt x besøkende. Av disse besøkene er det kun 5% som handler. Et resultat av flere år med produkt/pris-annonser. Vår løsning ble å treffe de x som løpende besøker Bokkilden, men ikke handler.

Dette ble løst ved å bygge en ny type selvbetjente Rising Star annonser inne i Adform sitt system, og vise disse ved hjelp av retargeting til relevante cookies. Annonsene var relevante og inneholdt bestselgere innenfor den samme sjangeren brukeren hadde besøkt, eks. krim, hobby, fagbøker, etc. Ved å utvikle annonsene i Rising Star format, ønsket vi dessuten å inspirere brukeren til kjøp, ikke kun å presse på pris.

Vi utnyttet en ny mulighet til å lage og styre annonser gjennom Adform som er selvbetjente. Siden banneret ble kodet i Adform kan vi enkelt og kosteffektivt bytte ut bilder, tekst og video.

Resultat

Økt ROMI og snittordre

Det inspirerende Rising Star formatet og den relevante Re-targeting dataen gjorde at vi utnyttet allerede etablerte medieavtaler mer effektivt. Bokkilden fikk hyppigere og høyere snittordre, og mediet fikk mer betalt for visingene sine.

Konkrete resultater:

  • Vi gikk fra en konverteringsprosent fra banner klikk på 8% til 11%.
  • Vi gikk fra en ROMI på 8 til en ROMI på 9. Snittordre økte med 10%.

RFM-undersøkelsen sa at vi ville tjene mest på å få tilbake kunder som har sluttet å handle hos Bokkilden.

ROMI økte fra 8 til 9.

Snittordre økte med 10%.

Laster