Tid på side vs. økt?

Mange har nok spurt seg hvorfor tid på side og øktvarighet viser forskjellig tid i Google Analytics. For å forstå forskjellen må vi se nærmere på hvordan beregningen av de to gjøres.

gjennomsnittlig øktvarighet
Gjennomsnittlig øktvarighet (over)

tidpåside
Tid på side (over)

Gjennomsnittlig tid på en side betyr den gjennomsnittlige tiden brukere har sett på en bestemt side, et bestemt skjermbilde, eller et bestemt side- eller skjermsett.

Analytics beregner tiden på en side ved å telle sekunder fra en bruker lander på siden, til brukeren lander på en annen side. Vi kan derfor ikke regne ut tiden på den siste siden en bruker besøker, eller tiden på en side, dersom brukeren kun har besøkt denne siden. Dette, simpelthen fordi det ikke vil bli noen visning av noen side etter den siste siden som brukeren besøker.

Gjennomsnittlig øktvarighet er til sammenligning den gjennomsnittlige lengden av en økt. En økt regnes som en serie av interaksjoner på en side, som gjennomføres av samme bruker, avgrenset av perioder på maksimum 30 minutter uten aktivitet. Altså: Dersom du venter 30 minutter før du går videre til en annen nettside, så blir du registrert med en ny økt. En økt kan inneholde flere eventer, e Commerce transaksjoner, sosiale interaksjoner og sidevisninger.

Dersom en bruker ikke har foretatt seg noe på en side på 30 minutter, avsluttes økten. En økt avsluttes også ved midnatt. Dersom en bruker kommer til nettstedet via en kampanje, går inn på et annet domene og returnerer via en annen kampanje, regnes dette som to økter. Økten avsluttes når brukeren forlater domenet. 30 minutter til tidsavbrudd er standard-innstillingen på Analytics, men denne kan endres. Dersom et nettsted for eksempel har en film som varer 45 minutter bør tiden for tidsavbrudd forlenges til over 45 minutter.

Screenshot 2015-01-21 14.28.32(2)

Økt = Session på engelsk

Screenshot 2015-01-21 14.10.35

Over ser dere et bilde fra Google som illustrerer hva en økt (session) er på en god måte.

Lykke til videre med analysen!

Har du noen spørsmål om dette eller andre Google Analytics spørsmål, send en e-post til Kjersti.

Skriv en kommentar

Laster