Kurs i Online Marketing – 24 og 31 august

Er du rustet for å møte de digitale endringene i mediemarkedet?

Medieutviklingen og medievanene er i konstant endring, men har vært særdeles krevende de siste årene. Utviklingen av nye plattformer, tjenester og produkter gir annonsørene i medielandskapet flere muligheter enn før. Samtidig har det blitt mer komplisert å beherske de ulike digitale disiplinene innen Online Marketing. Hvordan jobbe med digitale kanaler, søk og webanalyse, og hvordan fungerer programmatiske kjøp og bruk av data? Dette er bare noen av emnene du vil lære mer om på dette kurset.

Kursholderne fra Ko&Co startet i sin tid «Internettskolen» og har undervist mer enn 1200 deltakere i fagfeltet Online Marketing de siste 11 årene. Tilbudet og innholdet i skolen har hele tiden blitt tilpasset til utviklingen, utfordringene og behovet mediebransjen har hatt. Ko&Co har god erfaring om hva som fungerer i undervisningssammenheng.

Kursholderne i Ko&Co har mer enn 17 års komplementær erfaring innen digital markedsføring, reklame og kommunikasjon. Vi jobber med alle temaene til daglig og våre kurs legger  vekt på praktisk gjennomføring og diskusjoner. Målet er at kursdeltakerne skal kunne omsette teori til praktisk kunnskap i sitt daglige arbeid etter fullført kurs.

Kursplan Høst 2016:

Kurset har til hensikt å gi en grunnleggende og utvidet innføring i fagfeltet Online Marketing. Kurset er rettet mot annonsører, medieselgere og mediekjøpere. Kurset vil gå i dybden på mediemarkedet med gjennomgang av medie-og kommunikasjonsstrategier tilpasset egne, betalte og fortjente medier. Vi ser også på utviklingen av digitale medier, programmatiske kjøp og hvilke trender som påvirker verdikjedene til mediene og annonsører, Kurset vil gi nyttige tips om hvordan man bør jobbe med Online Marketing på et operativt nivå med en praktisk og inspirerende tilnærming.

Kort oppsummert vil du lære følgende:

 • Den historiske utviklingen av digitale medier
 • Hvordan jobbe med strategi i digitale kanaler
 • Målgruppestrategi og kommunikasjon i digitale kanaler
 • Måldefineringer, KPI og effektberegninger
 • Programmatiske og automatiserte mediekjøp
 • Hvordan integrere kommunikasjonsstrategien i digitale kanaler
 • Hvordan jobbe med søkemotormarkedsføring
 • Hvordan bygge flerkanalstrategier for digitale medier og plattformer
 • Webanalyse – nøkkeltall og KPI`er
 • Morgendagens medietrender

Agenda:

1. Det digitale mediebildet

 • Begrepsforklaringer, ord og uttrykk
 • Medieutviklingen 1960 – 2015
 • Utvikling av nye og sosiale plattformer
 • Daglig mediedekning og bruk i Norge
 • Annonseomsetning i digitale medier
 • Mediedøgnet før og nå
 • Begrepsforklaringer, ord og uttrykk
 • Utfordringer for bransjen i 2016 Inscreen & Adblock

2. Strategi i digitale kanaler

 • Kommunikasjon og mediestrategi i digitale flater
 • Hva skal strategien lede til?
 • Hvordan jobbe med egne, betalte og fortjente medier
 • Fra mediesentrisk til brukersentrisk målretting
 • Når gjør man hva & hvordan? (Kanalstrategi)
 • Big Data og Automatiserte kjøp
 • Content Marketing
 • Branded content & entertainment
 • Eksempler: Coca Cola 2020

3. Sosiale Medier

 • Gjennomgang kanaler
 • Målinger og oppsett av aktiviteter
 • Egenskaper og bruk
 • Måldefineringer (KPI) i Sosiale Medier
 • Bruk av redaksjonsplan
 • Påvirkningstaktikker i SoMe

4. Webanalyse

 • Intro til webanalyse
 • Hva, hvorfor og hvordan jobbe med webanalyse
 • Måldefineringer (KPI)
 • Bruk av A/B testing
 • Oppsett og bruk av rapporter fra Google Analytics

5. Hvordan jobbe med søk

 • Fakta om søkemotorer
 • Synlighet og strategi i søkemotorer
 • Søkemotoroptimalisering
 • Hvordan lage en god søkemotorstrategi
 • Nøkkelanalyse
 • Eksempler og case

6. Arbeidsprosess for Online Marketing

 • Trinnvis gjennomgang av kampanjeplanlegging
 • Medievalg & kjøpsprosessen – hva kjøpes når og hvorfor?
 • Salgsmoduleringer og budsjettering
 • Formater og muligheter
 • Big & Small Data – feed og aggregering
 • Målinger – hvordan måle mer og bedre
 • Effektmålinger og ROI
 • Rapporter og rutiner
 • Verktøy for riktig dokumentasjon

7. Case & Inspirasjon

 • Gjennomgang av caser
 • Kampanjer som inspirerer

8. Futurize

 • Hvordan blir morgendagens medievaner
 • Adblock og morgendagen
 • Brukeropplevelse vs. Teknologi
 • Adapsjonstakt og medieutvikling
 • 6 digitale trender som vil påvirke vår mediehverdag

9. Oppsummering, spørsmål og avslutning

Vi oppsummerer dagen og svarer på spørsmål som deltakerne måtte ha.

Praktisk info:
Varighet: 2 dager
Oppstart: 24 og 31 august
Tidspunkt: kl. 09:00 til 15:30. Kurset går over 2 dager
Sted: Kurset vil bli avholdt i Ko&Co sine lokaler i Møllergata 8
Det blir servert lunsj, samt kaffe, te og mineralvann underveis etter avtale med deltakerne
Alle presentasjoner vil bli delt ut i etterkant av kurset
Pris: 7.500,- per deltaker (eks. mva.)

Meld deg på til: tore@koogco.no

Skriv en kommentar

Laster