performanceraadgiver

Kidsa er størst på mobil

Visste du at vi ukentlig treffer 59% av Norges befolkning gjennom mobilt medieinnhold?

Dette viser tall fra TNS Gallup, undersøkelsen ble gjort i 4. kvartal 2014.

Den største gruppen er fortsatt 12-19 år der dekningen ligger på 87%, tett etterfulgt av 20-39 åringene med en dekning på 84%.
40-59 år har en dekning på 59%, og 60år + ligger på 18%. 60 år + bruker mobil mindre i det siste kvartalet før jul enn de gjorde  i Q3 der bruken lå på 25%.

66% av menn bruker medieinnhold på mobil ukentlig, mens det 63% av kvinner som gjør det samme.
Den totale dekningen er på samme nivå som Q4 2013.

mobiltmedieinnhold

mobiltmedieinnhold_2

 

 

Skriv en kommentar

Laster