Hvordan utnytte innholdsmarkedsføring i praksis?

Ko&Co arrangerte frokostseminar om innholdsmarkedsføring 21. april 2015. VG Auditoriet var fullbooket med bransjefolk, og fikk høre tre spennende foredragsholdere med hver sin vinkel på tema innholdsmarkedsføring.

Innholdsmarkedsføring tar en stadig større del av mediamiksen, og behovet for å tilegne seg kunnskap er stort.  Ko&Co sin trendrapport Trendy Trends 2015 forteller med all tydelighet sammen med oppmøtet på frokostseminaret hvor stor betydning dette har fått.

Det å benytte seg av innhold i markedsføringen er absolutt ikke noe nytt, men de krav som stilles i en digital og mobil virkelighet har sørget for en kraftig vekst og fokus. Hvordan omsette tanker og vyer om god kommunikasjon gjennom innhold til praktisk gjennomførbare strategier.

Tema for Ko&Co sitt frokostseminar var nettopp hvordan man kan utnytte innholdsmarkedsføring i praksis.

Nina Marie Hølke, Daglig leder i Ko&Co, ønsket velkommen, innledet kort om temaet og introduserte første foredragsholder.

Hvordan bruker TV2 Snapchat?

Først ut var Anne Martha Leiland kommunikasjonsrådgiver i Tv2, tema var hvordan bruker Tv2 Snapchat i sin kommunikasjon.

Utfordringene for tv er godt kjent, og rekruttering til programmer er spesielt vanskelig ovenfor unge målgrupper, Sosiale medier er mobilt og Snapchat er både det og ungt.

TV 2 har på sine kanaler over 2 millioner likes på Facebook og et udefinert antall følgere på Snapshat. Hver eneste snap som sendes ut lastes ned av mellom 20 000 og 40 000 brukere. I Norge er det ca. en million på Snapchat og 70% av disse er under 25 år.

Anne Martha Leiland kan fortelle at Snapchat har gitt Tv 2 en ny måte å kommunisere på, det er uformelt, har en lav terskel, mye humor og oppleves som nærmere og direkte. Snapchat er for TV 2 sin del et nyttig verktøy for å trekke flere seere til sine programmer, knytte brukerne nærmere kanalen og programledere og til tross for at det er uformelt og raskt er det en god måte å bygge merkevare.

Snapchat minner brukere om programmer som kommer om kvelden. TV 2 bruker mediet for det er verdt. Fortsatt tidlig, responsen og engasjementet er meget god, men det knyttes usikkerhet til hvor mye mer tv titting det genererer.

 

Kan sosiale medier endre holdning og handling?

TV 2 ble etterfulgt av Rådgiver i Ko&Co Siri Flamme-Larsen, hun hadde sin andre dag på jobb hos oss, tema var hvordan man kan benytte påvirkningsteknikker i sosiale medier for å skape holdnings- og handlingsendring.

Foredraget tok utgangspunkt med i forsker Cialdinis 6 prinsipper for påvirkning med eksempler fra tidlige arbeidsgiver Oslo Kommune sine resirkuleringsarbeid i sosiale medier.

De 6 prinsippene for påvirkning er: Gjensidighet, Knapphet, Autoritetspersoner, Sosiale bevis, Konsistens og Sympati. Vi fikk noen spennende eksempler og tanker rundt hvordan disse prinsippene kan oversettes til å skape handling som en forlengelse av produksjon og distribusjon av innhold.

Hvordan bruker Elkjøp innhold i sin markedsføring?

Sist ut var Johanna Jeppsson Content Optimization Manager fra Elkjøp som presenterte Elkjøp sin innholdsstrategi, og hvordan de bruker innhold for å selge flere produkter.

Vi er alle mediahus, dette er en erkjennelse som Elkjøp fikk for noen få år siden og har bygget opp en Content-avdeling bestående av 25 personer som dekker norden med innhold. Det kan være alt fra artikler knyttet til bruk og opplevelse av produkter, tjenester som hjelper brukerne med å finne frem blant produkter og butikker og produktbeskrivelser. Avdelingen er også ansvarlig for internmarkedsføringen ovenfor 8 500 ansatte i konsernet. Tidligere lagde de rammer og løsninger som ble fylt med innhold senere, nå er det en integrert del av arbeidet helt fra begynnelsen.

Det er et stort ok økende behov og suksessen i arbeidet måles på samme måte som de fleste andre Retail bedrifter, fører dette til økt salg. Ofte er innholdet en del av kundeinngangen og en viktig del av kundedialogen.

Noe av utfordringene til Elkjøp som har en sentral innholdsproduksjon er flere ulike språk, behovet for plattform og kundegruppetilpasset innhold og et stort vareutvalg som skal beskrives. Et eksempel er at mange ikke vet hva en HDMI kabel er. Da er sannsynligheten liten for kjøp. Ved å lage innhold som på en god måte forklarer/inspirerer til bruk vil det føre til salg.

innholdsseminar_personer

Tre glade foredragsholdere, Siri, Johanna og Anne Martha.

Skriv en kommentar

Laster