Flest nordmenn ville valgt laptop

Halvparten av trafikken til Norske nettmedier kommer i dag fra mobiltelefonen. Likevel oppgir 46 % av alle Nordmenn at de ville valgt laptopen dersom de måtte velge seg kun én enhet med internett-tilgang.

Gitt smarttelefonenes og nettbrettenes popularitet er det kanskje overraskende at laptop’en kommer på en suveren førsteplass når vi ber folk velge kun én enhet å ha Internett-tilgang på.

Tallene kan bety at laptop og stasjonær PC fremdeles foretrekkes for visse typer oppgaver (bank, arbeid etc), og dermed regnes som «det tryggeste» alternativet. Tall fra TNS Gallup viser for eksempel at «produksjon av dokumenter» scorer lavt blant de tingene folk gjør med brettet sitt.

Skjermstørrelse spiller antakeligvis også inn. Dette betyr imidlertid ikke at telefonen og brettet ikke er populære, og vil være foretrukne i mange situasjoner. Mobile enheter utgjør størstedelen av trafikken, målt i antall sesjoner, på norske nettsteder målt i trafikk.

Kilde: TNS Gallup InterBuss Q1 2014

Skriv en kommentar

Laster