Enkel påvirkning fra holdning til handling

Vi har tidligere skrevet om 6 snarveier for påvirkning i sosiale medier.  Målet med påvirkning er å endre en handling og det skjer som regel via holdningsendring. Men det er ikke alltid at en holdningsendring er tilstrekkelig.

Forholdet mellom holdning og handling varierer. En generell holdning gir ikke nødvendigvis en spesifikk handling. Er man sterkt religiøs trenger ikke det å bety at man leser religiøs litteratur. Og er man opptatt av miljøet betyr ikke det nødvendigvis at man kildesorterer. MEN, det vil mest sannsynlig bety at man utfører noen handlinger som er miljøvennlige. For å klare å påvirke bør man derfor ikke fokusere på en generell holdning mot miljøet, når man er ute etter en spesifikk handling som kildesortering. Det vil være mer effektivt å fokusere på spesifikke holdninger om å utføre kildesortering hjemme.

Et kjent problem er at holdningen er på plass, men at den ikke utløser handling. Ingen er for eksempel for røyking! Men fortsatt røyker 13% av befolkningen. Det er ingen grunn til å tro at disse ikke forstår at røyk kan være skadelig eller at de er uhemmet positive til det å røyke. Utfordringen er å få folk til å handle konsistent med sine holdninger. Vi kan bruke ulike strategier for å oppnå dette.

Holdningene er relevant for valg av handling

Det finnes ikke noe som heter helgerøyking. Røyker du, så røyker du. Får du infarkt, så får du infarkt. Det er ikke noe som heter helgeinfarkt. Noen ganger må vi få folk til å se at deres holdninger er relevante for deres valg av handling.

Minn folk på holdningene de allerede har

Skyss sin handlingskampanje for god folkeskikk på bussen

Skyss sin handlingskampanje for god folkeskikk på bussen. (https://www.behance.net/gallery/14837199/SMIL-Holdningskampanje-for-Skyss)

Alle vet at man skal la andre gå av bussen før du selv gjør det. Og at du skal gi plassen din til gravide og pensjonister. Men det hjelper ikke om du vet det hvis du ikke gjør det. Noen ganger trenger vi å bli minnet på at det også gjelder oss. Vi kan også jobbe med å forsterke holdningene vi allerede har.

You can do it!

Untitled3

Mange synes det er vanskelig å spare en tusenlapp i måneden. Men med mikrosparing blir det plutselig noe som er mulig for alle å klare. Ved å endre troen på at man kan klarer noe, vil dette kunne utløse handling.

Så, for å endre en handling bør du altså:

  • Fokuser på den spesifikke handlingen
  • Gjør holdningene relevante for handlingen
  • Minn folk på, eller forsterk holdningene
  • Gi folk tro på at de har evne til å utføre handlingen

Lykke til!

Skriv en kommentar

Laster