http://www.cmog.org/collection/exhibitions/ennion

Arven fra Ennion

Kan vi lære noe om markedsføring fra en glassblåser som levde for 2000 år siden? Vi vet ikke mye om Ennion, men produktene han lagde gir oss innsikt om hvilken status og kjennskap han oppnådde ved å merke produktene sine med «Ennion lagde meg».

Uten kjennskap oppstår det ingen etterspørsel

I mengden av alle glassverk og kunstgjenstander som ble produsert rundt Sidon og de romerske bystatene skilte varemerket «Ennion» seg ut. Han skapte seg et navn i en verden hvor muntlig overføring var vanlig. Fra å ønske seg en glassvase, ønsket nå overklassen seg en Ennion vase. Ennions produkter ble etterspurt på markeder, basarer og gjennom handelsmenn som drev utstrakt handel rundt Middelhavet. Arkeologiske funn viser oss at Ennion sine produkter fikk høy status og spredte seg langt utover handelsrutene på den tiden. Et av verdens første og eldste varemerke var på vei til å bli en etablert merkevare.

Den første markedsfører

Ennion forstod noe for mer enn 2000 år siden som vi som markedsførere og bedrifter fortsatt lever av hver dag. Gode produkt og fornøyde kunder er avgjørende for å lykkes. I Ennion sin tid er det godt mulig at det eksisterte både bedre og flinkere glassblåsere, men de var ikke like kjent. Ennion forstod at mekanismen for å oppnå kjennskap og etterspørsel var at målgruppene måtte kunne skille hans produkter fra alle andre. Med måten han merket produktene sine på endret han også måten kundene orienterte seg i deres kjøpsprosess.

Må man være en merkevare for å lykkes?

Philip Kotler mest siterte utsagn er: “Marketing is the art of brand building. If you are not a brand, you are a commodity, then the low-cost producer is the only winner”. Dette stemmer godt med det som Ennion tidlig forstod, at uten et positivt omdømme og et kjent varemerke oppstår det ingen etterspørsel. Men i og med at Ennion forstod dette ble han en av de mest kjente produsentene i sin bransje. Vi kan si dette fordi omfanget av hans produksjon er så stor at han må ha hatt mange ansatte, basert på de arkeologiske funnene som er gjort i ettertid.

Hva kan vi lære av Ennion?

Det hjelper ikke at du har det beste produktet uten at målgruppene vet om produktet. Uten kjennskap og kunnskap om produktets eksistens og med attributter som målgruppen prefererer, oppnås det ikke et omdømme du kan leve av. Produkter som i dag ikke finnes gjennom digital synlighet risikerer å forbli usynlige for forbrukerne. Ennion hadde ikke tilgang til Google, likevel er jeg helt sikkert på at hadde han levd i dag hadde han sikret seg en synlig sterk digital tilstedeværelse.

Relevans og synlighet

Det første skrittet for å lykkes med din markedsføring i 2017 handler om relevans og synlighet. Kundens nav for informasjonsinnhenting og mediekonsum starter med mobilen. En kartlegging av kundenes brukerreise, kundereise og brukeropplevelse er avgjørende for å identifisere hvordan produktene dine blir synlig når brukerne søker etter informasjon som er relatert til din bedrift. God metadata og rangering i søkemotorene er viktig for å lykkes. I tillegg til dette er relevans og kontekst som brukerne opplever gjennom sine søk med på å rangere oppføringene til din bedrift. Uten en skikkelig kartlegging og gjennomgang av din synlighet i Google, vil du kunne miste verdifull tilgang til potensielle kunder og leads.

Markedet, medielandskapet og målgruppene i 2017

2016 ble for alvor det året hvor programmatiske mediekjøp endret hvordan vi som mediekjøpere tenker, jobber og kjøper mediekampanjer. De mulighetene vi har i dag ved å kjøpe mediekampanjer gjennom programmatiske tilganger gir oss kraftfulle verktøy til å nå frem til målgruppene med annonsørenes budskap. Kombinasjonen av søkemotormarkedsføring, displayannonser og video i digitale kanaler kan nå gjøres med en presisjon som er helt ned på gatenivå.

I vår tid er forståelsen av det digitale landskapet og mulighetene innen digital markedsføring avgjørende for å lykkes med salg av produkter og tjenester. Vi i Ko&Co jobber kontinuerlig med å skape nye og lønnsomme muligheter for kundene våre. Ennion sikret sin suksess på starten av vårt første årtusen gjennom forståelsen av sine kundegrupper og hvilke synergier han kunne få ved å sette navnet sitt på sine produkt.

La deg inspirere av Ennion til å sikre deg den forståelsen du selv trenger i dagens digitale marked for lykkes! Vil du vite mer om hvordan vi i Ko&Co jobber og hva vi kan gjøre for din bedrift? Ta kontakt, vi har god kaffe og alltid tid til spennende samtaler.

Skriv en kommentar

Laster