Adblock

Hva tror vi blir viktig for oss som en tjenesteleverandør og digitalbyrå fremover i et femårs perspektiv?

Dette var den umulige oppgaven byråleder Nina ga oss på tampen av 2016. Hva jeg tror er viktig kan du lese om her:

Adblock

Adblock-filtere blir smartere og smartere. Jeg snakker ikke om lure plugins i nettleseren, som skåner deg fra tilbud fra mer eller mindre relevante annonsører. Jeg snakker om vår innebygde evne til å overse reklame som i løpet av et nanosekund identifiserer seg som reklame i hjernen din. På vei til jobb i dag passerte du helt sikkert over 1000 reklameflater som på hver sin måte, og med sitt språk, prøver å overbevise deg om at du må kjøpe, bruke, mene eller vite noe om deres produkt. Men hvor mange av disse inntrykkene sitter du igjen med nå? Kan du nevne én av de 1000? Det kan ikke jeg.

Siden reklamens gullalder på 50-tallet har virkemidlene som tas i bruk for å fange vår oppmerksomhet endret seg i takt med vårt mediekonsum. At reklame får oppmerksomhet, kun i kraft av å være reklame er ikke lenger en realitet. Det faktum at noen sier noe til deg er ikke lenger nok til å fange din oppmerksomhet og skape tillit.

Mottakerens tid og oppmerksomhet er en vare vi må bytte til oss. Brukerne må føle at de får noe igjen for å lytte til oss, og ikke heller da betyr det at de tar budskapet vårt til seg uten skepsis og kritikk.

Men hvordan kan vi bytte til oss denne oppmerksomheten? Jo, det finnes mange goder vi kan gi ut for noen sekunder av kundens liv. Vi kan bruke humor, gi en følelse av samhold, en dypere mening eller bare fysisk vare. Men viktigst av alt er å forsøke å få den som eksponeres for reklamen til å tenke over inntrykket og reagere på det. Hvis ikke blir det bare luket ut av vårt interne ad-block filter.

Troverdighet og tillit er noe som må bygges opp over tid. Annonsørene må nå, i større grad enn før, presentere seg for kunden på en måte som ikke støter dem fra seg slik bred push-reklame har en tendens til å gjøre. Annonsørene må fra første stund forsikre kundene om at de er en aktør man ønsker å forholde seg til.

Et godt kundeforhold oppstår ikke over natta. Vi er kvalitetsbevisste flokkdyr. Vi vegrer oss for å benytte en tjeneste vi ikke vet nok om, men samtidig er vi ikke fremmede for å hive oss på en trend så lenge det er mange nok som gjør det samme. Jeg tviler på Foodora hadde hatt like stor suksess om det ikke var for at de var så synlige i bybildet fra starten av. En slik tilstedeværelse gir kunden bekreftelse på at denne tjenesten er det mange som bruker – da må den være trygg.

For 20 år siden kjempet alle annonsørene om en håndfull flater. I dag er disse flatene til dels erstattet med personlige flater som følger bruker. Det er ikke lenger en kamp om flater, men en kamp om kunnskap og innsikt. Bruker du disse to virkemidlene godt vil du kunne kjempe om kundens gunst. Ikke gjennom det du vil selge, men ved å gi kunden det de vil ha.

Skriv en kommentar

Laster