Nye frekvensinnstillinger på Facebook

En frustrasjon som mange Facebook-annonsører deler er at det ikke er mulig å sette en grense for annonsefrekvens….

Frekvenstak i Facebook Ads

De aller fleste bedrifter og organisasjoner i dag, bruker Facebook til markedsføring av sine produkter og tjenester. Men…

Facebook Marketplace – en kilde til bedre data?

Det er ett år siden Facebook lanserte Marketplace, en markedsplass som skal gjøre det enklere å kjøpe og…

Gone in six seconds

Det er på film de fleste historier virkelig kommer til liv. Ikke bare fra Spielberg og Tarantino, eller…